אוכלוסיות

הפער הדיגיטלי בקרב האוכלוסיות בישראל

כאמור, הפער הדיגיטלי בישראל ניכר בעיקר בקרב חרדים, ערבים ובני הגיל השלישי. הפער הדיגיטלי הוא תוצאה של פערים בכל אחד מהגורמים שתוארו בפרק הקודם – מוטיבציות וחסמים התנהגותיים, נגישות, אוריינות דיגיטלית ושימושים. עם זאת, הגורמים המשפיעים על הפער הזה ועוצמתם משתנים מקבוצה לקבוצה. לכן יש להבין מה מצבה של כל אחת מהקבוצות בכל אחד מהגורמים ולמצוא לכל בעיה את הפתרון המתאים. כך הפתרונות יהיו יעילים יותר ותהיה הפניה נכונה של משאבים לפתרון מיטבי של הבעיות. בחלק זה נסקור את הפערים בכל אוכלוסייה על פי מחקרים שנעשו עד כה.

נתונים: להיות שותפים לצמצום הפער הדיגיטלי בישראל, ישראל דיגיטלית (2018)