מדידה והערכה

רקע

תהליך המדידה וההערכה נועד לסייע ללמידה ולייצר אסטרטגיה, תוכנית או יוזמה. תהליך הלמידה מתרחש באמצעות איסוף נתונים ועדויות ומסתכם במסקנות בנוגע למצב, לערך, למשמעות ולאיכות המאמץ. המדידה וההערכה חיוניות לשיפור שיטות הפעולה, להקצאת משאבים יעילה ולמציאת פתרונות לכל אוכלוסייה. תהליך המדידה וההערכה בנושא הפער הדיגיטלי נעשה בשני שלבים:

א
מדידה והערכה של המצב הקיים. כדי להתחיל בצמצום הפער יש להעריך תחילה את המצב הקיים, ובהתאם לכך לבנות תוכנית התערבות לשינוי ולשיפור המצב.
ב
מדידת השינוי לאחר תוכניות ההתערבות. כדי להסיק מסקנות על תוכניות שהופעלו ולהעריך את תרומתן לצמצום הפער יש להעריך את המצב לאחר הפעלת תוכנית ההתערבות.

בתהליך המדידה וההערכה יש להביא בחשבון:

סקיילביליות
עלויות
שיתופי פעולה
לוחות זמנים