2              אוכלוסיות

האוכלוסיה החרדית

רקע

האוכלוסייה החרדית מהווה 12% מכלל האוכלוסייה בישראל. היקף העוני והשפעתו על רמת החיים באוכלוסייה החרדית גדולים בהרבה מהיקפו והשפעתו בשאר האוכלוסייה היהודית הלא־חרדית.

החברה החרדית מתכנסת בתוך עצמה ונשמעת לרבני הקהילות, ועד לפני כעשור האינטרנט היה תחום שהרבנים נאבקו בו במלוא עוזם. ואולם, בשנים האחרונות הפך האינטרנט ללגיטימי בקרב חלקים ניכרים מהמגזר החרדי: הוקמו אתרי אינטרנט חרדיים והיקף הגולשים בהם הולך ועולה. עם זאת, כדי להתמודד עם בעיות האינטרנט, 43% מהחרדים מפעילים סינון כלשהו על התכנים באינטרנט. במחשבים הדבר נעשה על ידי חברות המסננות את התכנים עבור כל משתמש באופן אישי, ואילו בסלולר יש אפשרות לרכוש "טלפונים כשרים", המסננים את התכנים מראש ברמות שונות של סינון.

בשנים האחרונות הצטמצמו הפערים הדיגיטליים בין האוכלוסייה החרדית לשאר האוכלוסייה בישראל בזכות החדירה רחבת ההיקף של הטכנולוגיה לעולם החרדי ובזכות הטלפונים החכמים. כמו כן, העלייה במספר המועסקים והסטודנטים החרדים משפיעה על מידת החשיפה של אוכלוסייה זו לשימוש באינטרנט.

הפער הדיגיטלי מגוון גם בתוך החברה החרדית עצמה. כפי שעולה מהתרשים להלן, שיעור השימוש הנמוך ביותר באינטרנט הוא בקרב החסידים והספרדים, ולאחר מכן בקרב הליטאים. שיעור הגולשים הגבוה ביותר נמצא בקרב חסידי חב"ד.

מוטיבציות וחסמים התנהגותיים

המוטיבציות והחסמים של האוכלוסייה החרדית לשימוש באינטרנט נובעים ברובם ממניעים דתיים ומהשפעותיו הנרחבות של כלי זה. החשש והחרדה מפני החשיפה לאינטרנט מתעצמים עוד יותר כשהדברים אמורים בחינוך ילדים, בשל הצורך להגן על הדור הצעיר מפני הסכנות הטמונות בעולם הדיגיטלי. עם זאת, הדעות בקרב הציבור החרדי בדבר שימוש באינטרנט חלוקות: יש המתנגדים לכך באופן נחרץ, ויש הרואים באינטרנט כלי חיובי שיכול לשפר את חייו של האדם החרדי. לכן כאשר ניגשים לחקור את המוטיבציה בקרב האוכלוסייה החרדית יש להביא בחשבון את שתי הגישות.

המוטיבציות המרכזיות של האוכלוסייה החרדית לשימוש באינטרנט
חיסכון בזמן וכסף
רוב החרדים המבצעים קניות ופעולות מקוונות אחרות עושים זאת בגלל המחירים האטרקטיביים והחיסכון בזמן.
נוחות
השימוש באינטרנט מקל על צריכת דברי תורה.
מומלץ לעודד שימושים נוספים באינטרנט על ידי חיזוק התפיסה שהדבר יוביל לחיסכון בזמן או בכסף.
החסמים המרכזיים של האוכלוסייה החרדית לשימוש באינטרנט
דת
החדשנות והטכנולוגיה מהווות איום על אורחות החיים המקובלים ועל תפיסת העולם של החברה הדתית, ולכן הן מעוררות את התנגדותם של גורמי כוח בקהילה. חרדים רבים מעידים שהם לא משתמשים באינטרנט מטעמי דת ומחשש לאיום על התא המשפחתי.
נורמה חברתית
נוסף על הבעייתיות הדתית קיים טאבו חברתי על שימוש באינטרנט, לפחות שלא על פי הוראת הרבנים. רבים נמנעים משימוש באינטרנט בשל ההשלכות החברתיות שעלולות להיות לכך, כמו קושי להכניס את הילדים למוסדות חינוך ופגיעה בסיכויי השידוכים.
על מנת לצמצם את הפער הדיגיטלי בקרב האוכלוסייה החרדית יש לפעול להפחתת החסמים הקיימים.

נגישות

נקודות חוזק

על אף האיסורים על החזקת מחשבים ושימוש באינטרנט הצליחה החברה החרדית למצוא פתרונות שיסייעו להגברת הנגישות כגון חנויות אינטרנט, מסופי טאבלט בבתי כנסת, ומתווכים בקהילה שעושים פעולות באינטרנט בשביל אחרים.
מסופי הטאבלט ופעילות בבתי הכנסת
חברות מפעלות
מסופים
תרומות ותשלומים ביוני 2019 (מיליוני שקלים)
מספר הטענות רב קו
קהילות (קשר)
1,200
31
10,000
נדרים פלוס
1,000
16
10,000
סה"כ
2,200
47
20,000
בחברה החרדית רוב השימוש באינטרנט נעשה דרך המחשב; הגלישה דרך הסלולרי היא פחות פופולרית.
ל-85% מהעובדים בחברה החרדית יש גישה למחשבים מהעבודה. נתון זה מראה כיצד יציאה לעבודה מגבירה את השימוש באמצעים דיגיטליים בחברה החרדית, וכיצד צמצום פערים חברתיים מוביל לצמצום פערים דיגיטליים ולהפך.

נקודות חולשה

השימוש בדיגיטל מצריך משאבים כלכליים רבים, בין רכישת מכשירים טכנולוגיים אישיים ובין בתשלום עבור שימוש בחנויות אינטרנט. האוכלוסייה החרדית מאופיינת במצב חברתי-כלכלי נמוך ולכן העלויות מהוות עבורם מגבלה לשימוש באינטרנט.
רבים מהחרדים משתמשים בטלפון כשר, ולכן אין להם גישה לאינטרנט מהטלפון הסלולרי.
פתיחות לשימוש באינטרנט משתנה בין הקבוצות השונות בחברה החרדית. המחמירים יעדיפו להימנע מכך, אך אם יצטרכו להשתמש באינטרנט הם יעשו זאת במקום פומבי.
רבים מהחרדים לא למדו לימודי ליבה ולכן אינם בקיאים בשפה האנגלית, ומגבלה זו מקשה עליהם לגלוש באינטרנט.

אוריינות דיגיטלית

1

ניהול מידע

סקר שניתח פעולות באינטרנט של גולשים בחנויות קפה אינטרנט בירושלים מצא שרק 60% מהמשתמשים השתמשו במנועי חיפוש. מחקר אחר, של חברת MAX DIGITAL, מראה כי רבים מהחרדים נכנסים לאתרים המועדפים עליהם ישירות ורק מעטים מחפשים אותם במנועי חיפוש. נתונים אלו מעידים על שיעור נמוך של שימוש במנוע חיפוש בקרב החרדים ומצביעים על הצורך ללמד את היתרונות והתועלות הטמונים בכך.
2

תקשורת

החרדים מתאפיינים בשימוש נמוך ברשתות החברתיות: רק 24% מהם מפרסמים בהן ומתקשרים באמצעותן. לעומת זאת, שיעור השימוש בדואר האלקטרוני בחברה החרדית גבוה מאוד, ונתון זה מראה שהם אכן יודעים איך להשתמש באינטרנט כדי לתקשר עם אנשים.
3

עסקאות מקוונות

סקר של איגוד האינטרנט הישראלי לשנת 2017 מראה כי האוכלוסייה החרדית מפגינה כישורים גבוהים במיוחד בעסקאות מקוונות. הפעולות הנפוצות ביותר בקרב חרדים בתחום זה הן תשלומים, קיצור תורים וקניות מקוונות.

שימושים

שימוש רחב
1
מבדיקה של דפוסי הגלישה בחנויות האינטרנט בירושלים עולה כי המשתמשים החרדים מרבים לגלוש באתרים הקשורים בתקשורת, כגון פורומים ובלוגים, ומרבים להשתמש בדואר האלקטרוני. שימוש רווח נוסף הוא צרכנות מקוונת והשוואות מחירים.
2
גם באתרים הקשורים בפיננסים הייתה תנועה רבה בקרב החרדים בחנויות האינטרנט בירושלים. עם זאת, הגלישה בתחום זה התמקדה בעיקר בבנקים, ולא הייתה גלישה באתרי השקעות או בחיפוש מידע פיננסי.
3
כמו כן, הסקר של איגוד האינטרנט הישראלי לשנת 2017 מראה כי יש שימוש גבוה באינטרנט לצרכים אזרחיים ולמיצוי זכויות ושימוש מרובה בשירותים ממשלתיים.
שימוש מצומצם
1
מבדיקה של דפוסי הגלישה בחנויות האינטרנט בירושלים עולה כי המשתמשים החרדים גלשו מעט באתרים הקשורים בתעסוקה ובפנאי. סיבות לכך הן שרוב הגולשים בחנויות האינטרנט הם אברכים צעירים שעדיין לומדים בישיבה ואינם נותנים את דעתם לתעסוקה; ושהגלישה באתרי פנאי היא בבחינת מותרות לבני חברה זו בשל התשלום על זמן גלישה בחנויות אלו.
2
בתחום התקשורת, על אף השימוש הנרחב בדואר האלקטרוני, בבלוגים ובפורומים בקרב הציבור החרדי, הפעילות ברשתות החברתיות הנפוצות כגון פייסבוק וטוויטר מצומצמת והם אינם משתמשים בכלים של תקשורת וידאו כגון סקייפ.
שירותים לאזרח
תקשורת
צרכנות
חינוך
פנאי
פיננסים
בריאות
תעסוקה
העמוד הבא:
אזרחים ותיקים