3             מדידה והערכה

עקרונות המדידה

עשרת הדברות לכתיבת שאלון

1

שאלות דמוגרפיות - כאשר שואלים שאלות דמוגרפיות, יש לכלול את כל המאפיינים או הגורמים שעלולים להיות להשפיע על התוצאות (גיל, מין, מצב תעסוקתי ועוד). עם זאת, צריך לשים לב לא להגזים עם כמות השאלות ולוודא שהדבר לא חודר לפרטיותם. כמו כן, אנשים רבים נרתעים משאלות דמוגרפיות וכאשר הן מופיעות בתחילת השאלון, הדבר יכול לגרום לאי מילוי השאלון, לכן יש להכניס שאלות אלו בעיקר בסוף השאלון, ניתן להתחיל את השאלון עם כמה שאלות חימום בהתחלה אך שהמסה העיקרית תהיה בסוף. יש להתחיל בשאלות "קלות" יותר ורק לאחר מכן להתקדם לשאלות "רגישות/מורכבות" יותר.

2

אין לשנות את הסקר לאחר הפצתו - כל שינוי בסדר הצגת השאלות או בניסוח עלולים להשפיע על מענה השאלות ולא יהיה ניתן להשוות את תשובות המשיבים זה לזה.

3

ניסוח נקי ומובן - יש להימנע מכתיבת שאלות מעורפלות או דו-משמעיות וכן לשמור על אובייקטיביות על מנת לא ליצור הטיה. לוודא שאנחנו לא מנסחים היגדים בצורה מוטה שמעודדת אנשים לענות באופן מסויים ומייצרים נקודת ייחוס עבור המשיב.

4

שאלות פתוחות - יש להשתמש בכמה שפחות שאלות פתוחות. שימוש בשאלה פתוחה דורש מאמץ הן מצד המשיב לניסוח והבעת דעתו, והן מצד החוקר הנדרש לקודד ואין סטנדרטיזציה בתשובות.

5

משך זמן השאלון- יש למדוד כמה זמן לוקח למלא את השאלון הסופי, שאלון ארוך מדי יגרום לשיעורי פרישה גבוהים בקרב המשתתפים (לא יותר מ15 דקות). על מנת לקצר את אורך השאלון, יש לוודא כי כל השאלות רלוונטיות מספיק, אינן מוסיפות מידע מיותר וממצות.

6

רנדומיזציה של היגדים / של תשובות - בשאלות שבהן יש חשד להשפעת הסדר על המענה. ניתן לייצר רנדומיזציה ע״י יצירת מספר שאלות שהסדר בהן שונה

7

אחידות בניסוח - יש להקפיד על אחידות בניסוח השאלות וכך גם בפורמט התגובות האפשריות.

8

ניסוח אובייקטיבי - יש לכתוב שאלות בנוסחים נייטרליים ולא מוטים "קשה לי..", "אני מרגיש שהשתפרתי.." גם מהסיבה שזה משפיע על החשיבה והתפיסה של הפרט וגם מרצייה חברתית.

9

שאילת שאלות ישירות - מגבלות בשאילת אנשים לגבי ההתנהגות שלהם. באופן כללי , לנסות ולהימנע במידה שהנושא בכללותו רגיש שכן יש נטייה להיאחז באופציה ״חיצונית״ (שאלות בצורת תרחיש) במקרים שמאפשרת למשיב להתמודד עם חוסר הנוחות שהוא חש לגבי ההתנהגות שלו.

10

הנחיות לשאלון - מומלץ ״להכין״ את המשיבים למה מצפה להם, גם בפתיח של השאלון וגם לפני חלקים משמעותיים בשאלון.

עקרונות למדידת תכניות התערבות

מדידת התוצאות היא בחינה של ההישגים שהושגו באמצעות התפוקות, והיא נועדה לספק אינדיקציה לגבי האפקטיביות של התוכנית. על מנת למדוד את התועלות, השינויים והשיפורים שמתרחשים בזכות התוכנית יש לפעול לפי שני עקרונות מנחים:
מחקר פאנל: סקר חוזר במועדים שונים באותו מדגם
מחקר מסוג פאנל זהו מחקר בו הנתונים נמדדים בשתי נקודות זמן שונות או יותר. המדידה נעשית על אותם משתתפים ונעשת באותו האופן בדיוק. התוצאות נמדדות בתחילת המחקר ולאחר מכן נמדדות פעם נוספת בסוף ההתערבות אך ניתן לבצע את השאלון פעמים נוספות לאורך התהליך בהתאם לצורך.
חסרונות
אחוז הפורשים הגבוה של המשתתפים - אנשים רבים אינם מעוניינים לענות פעם נוספת על אותו השאלון או לחילופין שלא ניתן להשיג אותם שוב (למשל החלפת כתובת/ מייל). שיעורי פרישה גבוהים בין שתי נקודות המדידה יכולים לגרום לכך שהמדגם לא ייצג את האוכלוסיה שממנה דגמנו ולכן לא נוכל לסמוך על מסקנות המחקר. דרך התמודדות עם הנפל המוטיבציוני המוביל לבעיית הנשירה היא בעזרת מתן תגמול כספי ושליחת מסרי שכנוע.
שינויים המתרחשים על פני זמן - מחקר שנערך לאורך תקופה יכול להוביל לשינויים במבנה של אוכלוסיית המחקר שלנו המתרחשים על פני זמן. אם מאפייני האוכלוסייה משתנים, המדגם שייצג את האוכלוסיה במועד הסקר הראשון כבר אינו מייצג אותה במועדים שלאחר מכן.
מדידה חוזרת - איכות המדידה עלולה להיפגע כאשר אנשים עונים כמה פעמים על אותו השאלון, בעיקר במרוויח זמן לא גדולים, וכן בעקבות הרצון שלהם להישאר עיקביים עם תשובותיהם.
יתרונות
מחקר פנאל מאפשר להסיק מסקנות על שינויים שנעשו מתחילת המחקר ולקבל מידע על השינויים שהתרחשו אצל הנבדקים ברמת הפרט, ובכך לקבוע האם חל שינוי עם הזמן. בנוסף, בדיקת השינוי מאפשרת לחזק את תוקף המסקנה של הקשר הסיבתי שנבדק. אנו רואים אפוא שהיתרונות הגלומים בהישענות על אותו מדגם במערך פאנל (האפשרות להסיק מסקנות על שינויים) הם גם החסרונות של מערך המדידות החוזרות במדגמים שונים (שאינו יכול למדוד שינויים ברמת היחיד). עם זאת, היתרון הגלום בו משמעותי וייחודי ותואם למקרים בהם יש צורך לבדוק סיבתיות ושינויים על פני זמן.
שאלון בחינת אוריינות דיגיטלית
שלום לך, 
השאלון הבא הוא שאלון מקדים למתעניינים בהשתתפות בקורס "X".
נודה למילוי השאלון בכנות..
1

בשלושת החודשים האחרונים, באיזו תדירות השתמשת במחשב
(לא כולל טלפון נייד)?

1 - פחות מפעם בשבוע
5 - כמה פעמים ביום
(+לא משתמש/ת)

2

איזה מהמכשירים הבאים יש לך בבית?
- מחשב עם חיבור לאינטרנט, כולל תשתית וספק שירות
- טלפון חכם (סמארטפון)
- טאבלט עם חיבור לאינטרנט
- אף אחד מהנ"ל

3

בשלושת החודשים האחרונים, האם השתמשת באינטרנט? (במחשב ו/או בטלפון, כולל שימוש בדואר אלקטרוני)
- כן
- לא
- לא יודע

הקדמה:
בשאלה זו ניתן לסמן מספר תשובות
4

הן הסיבות העיקריות שבגללן לא השתמשת באינטרנט בשלושת החודשים האחרונים?)
- אין עניין בכך
- אין לי צורך, כי אדם אחר מבצע עבורי מה שאני צריך
- אין לי מכשיר (מחשב/ טלפון חכם/ טאבלט) עם פלטפורמת אינטרנט 
- אני לא מסתדר/ת עם האינטרנט באופן עצמאי
- אין לי גישה לאינטרנט (בבית או ממקום פומבי)
- איני יכול/ה  להרשות זאת מבחינה כספית
- הקליטה הסלולרית באזור המגורים שלי מוגבלת/ לא עובדת
- אני לא משתמש/ת באינטרנט מסיבות דתיות
- אני לא משתמש/ת באינטרנט בשל מגבלה של הוריי או של בן/בת זוגי
- אני נרתע/ת משימוש באינטרנט
- אחר: _______

5

באיזה מידה היית רוצה להשתמש באינטרנט? 1-5
(עובר לשאלה 6 ומשאלה 13 עובר לשאלות על מסוגלות בסוף השאלון)

6

באיזו תדירות הינך גולש/ת באינטרנט?
- כל יום
- לא כל יום, אבל כמה פעמים בשבוע
- מספר פעמים בשבועיים
- מספר פעמים בחודש
- פחות מפעם בחודש

הקדמה:
בשאלה זו ניתן לסמן מספר תשובות
7

במהלך שלושת החודשים האחרונים, באילו מקומות השתמשת באינטרנט?
- בעבודה
- במוסד הלימודים
- בבית של אדם אחר (חבר, שכן, קרוב משפחה)
- במקום פומבי בו יש גישה ללא תשלום לאינטרנט (ספריה, דואר, מתנ"ס, בית קפה וכדומה)
- במקום פומבי בו יש גישה בתשלום לאינטרנט (חנויות מחשבים, מלון, מרכז כנסים וכדומה)
-במקום אחר, בעזרת מכשיר נייד
- במקום אחר _______________

8

איך היית מדרג/ת את איכות קליטת האינטרנט בביתך?
- טובה מאוד
- טובה
- בינונית
- לא טובה ואיטית
- לא טובה בכלל, תמיד יש התנתקויות

9

האם יש לך סינון אינטרנט?
- לא
- כן

10

לאיזה תכנים פונקציית הסינון מאשרת לך גישה?
- גלישה בגוגל (תחת סינון התכנים)
- גישה לרשימת אתרים מוגדרת מראש
- גישה לרשימת אפליקציות מוגדרת מראש
- גישה למייל בלבד

11

כשמתרחקים מהבית, רשת האינטרנט האלחוטית הביתית שבטלפון החכם מתנתקת. האם את/ה יודע/ת כיצד להתחבר באמצעות הטלפון הנייד לרשת אינטרנט אלחוטית מחוץ לביתך (WIFI)?
- כן
- לא
- לא יודע/ת
- לא רלוונטי עבורי

12

מהי מידת הסכמתך עם ההיגדים הבאים? (1-5)
- אני מתקשה להגיע שוב לאתר שכבר ביקרתי בו
- חיפוש מידע באינטרנט מעייף אותי
- לפעמים אני מגיע/ה לאתר מסוים ואני לא יודע/ת איך הגעתי אליו
- כשדבר כלשהו מעניין אותי, אני עורכ/ת בדיקה באינטרנט לגבי
- וידוע לי איך ומה לחפש באינטרנט כשאני רוצה לעשות בו חיפוש
- אני עושה שימוש בתרגום אוטומטי כשצריך, כגון: גוגל-טרנסלייט, מורפיקס, בבילון

13

האם יצא לך להשתמש בעוזרת אישית וירטואלית (למשל סירי siri או אלכסה Amazon Alexa)
- כן, פעמים רבות
- כן, מדי פעם
- כן, פעמים ספורות
- לא
- לא יודע/ת

הקדמה:
אם הכלים המוצגים לא מוכרים לך או שלא יצא לך להתמודד איתם באופן עצמאי יש לסמן "לא רלוונטי"
14

להערכתך, מהי מידת המיומנות שלך בשימוש ושליטה ב:
- התקנת תוכנות / אפלקציות
- הגדרות פרטיות ואבטחה
- טיפול בתקלות
- התקנה והפעלה של תוכנות אבטחהשימוש בקיצורי מקלדת שימוש באפליקציות, אתרים או תוכנות לאחר שהם עוברים עדכון תוכנה

15

האם יש לך חשבון דואר אלקטרוני (מייל)?
- כן
- לא

הקדמה:
בשאלה זו ניתן לסמן מספר תשובות
16

עם מי הינך מתקשר/ת לרוב דרך הדואר האלקטרוני?
- חברים
- משפחה
- עבודה
- לימודים
- גופים עסקיים שיש לי אצלם חשבון משתמש
- אחר: _____

17

במידה ואת/ה עושה שימוש בדואר האלקטרוני, ציינ/י אם את/ה עושה את הפעולות הבאות:
- שליחת מיילים
- מציאת איש קשר מרשימה קיימת
- צירוף קבצים להודעות מייל
- שליחת מייל לאיש קשר נוסף תחת CC/BCC
- ניתוק מהמייל במקומות לא פרטיים (למשל במחשבים ציבוריים)

צרכנות
1

להערכתך, מהי רמת השליטה והיכולת שלך בצרכנות באינטרנט?
1 - נמוכה מאד
5 - גבוהה מאד

2

האם יש לך חשבון משתמש בחברות צרכנות אונליין כגון אמזון, איביי, אלי-אקספרס?
- כן
- לא

3

האם יש לך חשבון משתמש בחברות צרכנות אונליין כגון אמזון, איביי, אלי-אקספרס?
- כן
- לא

4

האם יש לך חשבון משתמש בחברות צרכנות אונליין כגון אמזון, איביי, אלי-אקספרס?
- כן
- לא

5

האם יש לך חשבון משתמש בחברות צרכנות אונליין כגון אמזון, איביי, אלי-אקספרס?
- כן
- לא

6

האם יש לך חשבון משתמש בחברות צרכנות אונליין כגון אמזון, איביי, אלי-אקספרס?
- כן
- לא

7

האם יש לך חשבון משתמש בחברות צרכנות אונליין כגון אמזון, איביי, אלי-אקספרס?
- כן
- לא

תקשורת
1

להערכתך, מהי רמת השליטה והיכולת שלך בצרכנות באינטרנט?
1 - פחות מפעם בשבוע
2-
3-
4-
5 - כמה פעמים ביום

2

האם יש לך חשבון משתמש בחברות צרכנות אונליין כגון אמזון, איביי, אלי-אקספרס?
- כן
- לא

3

האם יש לך חשבון משתמש בחברות צרכנות אונליין כגון אמזון, איביי, אלי-אקספרס?
- כן
- לא

4

האם יש לך חשבון משתמש בחברות צרכנות אונליין כגון אמזון, איביי, אלי-אקספרס?
- כן
- לא

5

האם יש לך חשבון משתמש בחברות צרכנות אונליין כגון אמזון, איביי, אלי-אקספרס?
- כן
- לא

6

האם יש לך חשבון משתמש בחברות צרכנות אונליין כגון אמזון, איביי, אלי-אקספרס?
- כן
- לא

7

האם יש לך חשבון משתמש בחברות צרכנות אונליין כגון אמזון, איביי, אלי-אקספרס?
- כן
- לא

8

האם יש לך חשבון משתמש בחברות צרכנות אונליין כגון אמזון, איביי, אלי-אקספרס?
- כן
- לא

9

האם יש לך חשבון משתמש בחברות צרכנות אונליין כגון אמזון, איביי, אלי-אקספרס?
- כן
- לא

10

האם יש לך חשבון משתמש בחברות צרכנות אונליין כגון אמזון, איביי, אלי-אקספרס?
- כן
- לא

11

האם יש לך חשבון משתמש בחברות צרכנות אונליין כגון אמזון, איביי, אלי-אקספרס?
- כן
- לא

פיננסים
1

להערכתך, מהי רמת השליטה והיכולת שלך בצרכנות באינטרנט?
1 - פחות מפעם בשבוע
2-
3-
4-
5 - כמה פעמים ביום

2

האם יש לך חשבון משתמש בחברות צרכנות אונליין כגון אמזון, איביי, אלי-אקספרס?
- כן
- לא

3

האם יש לך חשבון משתמש בחברות צרכנות אונליין כגון אמזון, איביי, אלי-אקספרס?
- כן
- לא

4

האם יש לך חשבון משתמש בחברות צרכנות אונליין כגון אמזון, איביי, אלי-אקספרס?
- כן
- לא

5

האם יש לך חשבון משתמש בחברות צרכנות אונליין כגון אמזון, איביי, אלי-אקספרס?
- כן
- לא

6

האם יש לך חשבון משתמש בחברות צרכנות אונליין כגון אמזון, איביי, אלי-אקספרס?
- כן
- לא

7

האם יש לך חשבון משתמש בחברות צרכנות אונליין כגון אמזון, איביי, אלי-אקספרס?
- כן
- לא

8

האם יש לך חשבון משתמש בחברות צרכנות אונליין כגון אמזון, איביי, אלי-אקספרס?
- כן
- לא

בריאות
1

להערכתך, מהי רמת השליטה והיכולת שלך בצרכנות באינטרנט?
1 - פחות מפעם בשבוע
2-
3-
4-
5 - כמה פעמים ביום

2

האם יש לך חשבון משתמש בחברות צרכנות אונליין כגון אמזון, איביי, אלי-אקספרס?
- כן
- לא

3

האם יש לך חשבון משתמש בחברות צרכנות אונליין כגון אמזון, איביי, אלי-אקספרס?
- כן
- לא

4

האם יש לך חשבון משתמש בחברות צרכנות אונליין כגון אמזון, איביי, אלי-אקספרס?
- כן
- לא

5

האם יש לך חשבון משתמש בחברות צרכנות אונליין כגון אמזון, איביי, אלי-אקספרס?
- כן
- לא

מיצוי זכויות
1

להערכתך, מהי רמת השליטה והיכולת שלך בצרכנות באינטרנט?
1 - פחות מפעם בשבוע
2-
3-
4-
5 - כמה פעמים ביום

2

האם יש לך חשבון משתמש בחברות צרכנות אונליין כגון אמזון, איביי, אלי-אקספרס?
- כן
- לא

3

האם יש לך חשבון משתמש בחברות צרכנות אונליין כגון אמזון, איביי, אלי-אקספרס?
- כן
- לא

4

האם יש לך חשבון משתמש בחברות צרכנות אונליין כגון אמזון, איביי, אלי-אקספרס?
- כן
- לא

פנאי ובידור
1

להערכתך, מהי רמת השליטה והיכולת שלך בצרכנות באינטרנט?
1 - פחות מפעם בשבוע
2-
3-
4-
5 - כמה פעמים ביום

2

האם יש לך חשבון משתמש בחברות צרכנות אונליין כגון אמזון, איביי, אלי-אקספרס?
- כן
- לא

3

האם יש לך חשבון משתמש בחברות צרכנות אונליין כגון אמזון, איביי, אלי-אקספרס?
- כן
- לא

4

האם יש לך חשבון משתמש בחברות צרכנות אונליין כגון אמזון, איביי, אלי-אקספרס?
- כן
- לא

תעסוקה
1

להערכתך, מהי רמת השליטה והיכולת שלך בצרכנות באינטרנט?
1 - פחות מפעם בשבוע
2-
3-
4-
5 - כמה פעמים ביום

2

האם יש לך חשבון משתמש בחברות צרכנות אונליין כגון אמזון, איביי, אלי-אקספרס?
- כן
- לא

3

האם יש לך חשבון משתמש בחברות צרכנות אונליין כגון אמזון, איביי, אלי-אקספרס?
- כן
- לא

4

האם יש לך חשבון משתמש בחברות צרכנות אונליין כגון אמזון, איביי, אלי-אקספרס?
- כן
- לא

שאלון מוטיבציות וחסמים
1

האם נראה לך שהטכנולוגיות הדיגיטליות:
- משפרות את איכות חייך
- לא משפיעות על איכות חייך
- פוגעות באיכות חייך
- לא יודע/ת

2

באיזו מידה כל אחד מהגורמים הבאים מדרבן אותך להשתמש באינטרנט (1-5)
- שמירה על קשרים חברתיים
- הנאה
- חסכון בכסף
- חסכון בזמן
- צריכת דברי תורה
- מקור מידע זמין
- דרישה שבאה מהעבודה/לימודים

3

באיזו מידה כל אחד מהגורמים הבאים מונע ממך מלהשתמש באינטרנט? 1- לא מונע ממני כלל | 5 - מונע ממני מאוד
- חשש לפגיעה בפרטיות
- קושי בשפה
- מידע לא אמין ברשתות
- פגיעה באורח החיים שלי
- טעמי דת
- חשש מפגיעה במשפחה
- השלכות חברתיות סביבתיות
- חוסר אמון בטכנולוגיה
- האינטרנט מעורר בי חרדה
- ניסיונות חוזרים ללא הצלחה
- האינטרנט מצריך ממני הרבה למידה והשקעה
- בזבוז זמן

שאלות דמוגרפיות
1

מה המגדר שלך?
- גבר
- אישה
- אחר

2

מהו גילך?

3

מהו מצבך המשפחתי?
- רווק/ה
- בזוגיות
- נשוי
- גרוש/ה
- אלמן
- אחר ______

3

כמה ילדים מתחת לגיל 18 יש לך?

4

מה הדת שלך?
- יהודי/ה
- מוסלמי/ת
- נוצרי/ה
- דרוזי/ת
- אחר____

5

כיצד את/ה מגדיר/ה את עצמך מבחינה דתית?
- חילוני/ת
- מסורתי/ת
- דתי/ת
- חרדי/ת
- אחר____

6

באיזה שפה בעיקר את/ה משתמש/ת בחיי היום-יום?
- עברית
- ערבית
- אנגלית
- אמהרית
- רוסית
- אחר ____

7

מה רמת העברית שלך?
1 - לא יודע כלל | 5 - ברמת שפת אם

8

מהי רמת האנגלית שלך?
1 - לא יודע כלל | 5 - ברמת שפת אם

9

באיזה מידה הינך גולש/ת באינטרנט באתרים: 1-5
- מקומיים בשפה העברית
- מקומיים בשפה הערבית
- בערבית מהעולם הערבי
- אנגלית - בינלאומי

10

שם השכונה בה הינך מתוגרר/ת?

11

מהי ההשכלה שלך?
- פחות מ-7 שנות לימוד 
- פחות מ-12 שנות לימוד
- 12 שנות לימוד ללא תעודת בגרות
- 12 שנות לימוד עם תעודת בגרות 
- תואר ראשון
- תואר שני
- תואר שלישי
- לימודי תעודה

12

מצבך התעסוקתי?
- שכיר/ה
- עצמאי/ת 
- חייל/ת
- סטודנט
- בפנסיה
- לא עובד/ת
- אחר ____

שאלון הערכה ושביעות רצון
1

מה מידת שביעות הרצון שלך מההדרכה שעברת?

2

להערכתך, מהי מידת טיב ההוראה של המדריכ/ה בהתייחסך להיגדים הבאים:
- העברת החומר בצורה ברורה
- סבלנות בהדרכה 
- היכרות עם החומר הנלמד
- מענה על השאלות שלך בצורה ברורה

3

להערכתך, מהי רמת הידע שלך בנושא ההדרכה שעברת כיום?

4

באיזה מידה לדעתך השיעור היה מעניין?

5

עד כמה הצלחת להקשיב למדריך?

6

עד כמה הרגשת שהבנת את מה שלמדת?

7

עד כמה נראה לך שתזכור/תזכרי את מה שלמדת?

8

עד כמה נראה לך שתוכל/י לבצע את הפעולה לבד?

9

עד כמה נראה לך שתוכל/י לבצע את הפעולה עם עזרה נוספת?

10

האם מאז המפגש הקודם יצא לך להתנסות בנושא ההדרכה שעברת?

נתונים שיש לקבל מהרשות:
- מצב סוציו-אקונומי של המשיב ככל שניתן/ האם מוכר ברווחה
- נתונים דמוגרפים כגון: מגדר, גיל, שכונת מגורים, דת 
- תחום חיים נבחר לתכנית

נתונים שיש לקבל מהספק:
- מספר מפגשים שאותו משיב היה בהם
- פלטפורמת הדרכה (פרונטלי / מקוון)
- שיעור סינכרוני/ א-סיכרוני
- האם הגיע לכל השיעורים
- שביעות רצון לפי שאלוני ההערכה