2              אוכלוסיות

אזרחים ותיקים

רקע

הגיל השלישי נושא עימו הזדמנויות ואתגרים כאחד. מחד גיסא אנשים בגיל השלישי נהנים משפע של זמן, מחופש מעולם התעסוקה ומטיפול במשפחה, אך מאידך גיסא רבים מהם מוטרדים משאלות כלכליות ומסטריאוטיפים הקשורים בגיל. כ-12% מהאוכלוסייה בישראל הינה מעל גיל 65. בכל שנה פורשים מעבודתם כשבעים אלף בני אדם, ולרבים מהם אין כלל מיומנויות דיגיטליות. ככל שנקדים לסייע בידם לרכוש כישורים דיגיטליים, כך נוכל לתרום להזדקנות בריאה ועשירה בתוכן איכותי, המתאפיינת ביציבות כלכלית ובחיבור למשפחה ולקהילה.

האוכלוסייה המתבגרת החמיצה את המהפכה הדיגיטלית ואינה נמצאת בסביבה של שימוש בטכנולוגיות מתקדמות. משום כך היא נעדרת את הכישורים הדיגיטליים הנדרשים לעבודה או ללמידה. פעמים רבות גם אלה המחזיקים במחשב או בטלפון סלולרי מתקשים לעשות שימוש בכל האפשרויות הגלומות בהם.

מחקרים שנערכו בשנים האחרונות מראים כי לשימוש באינטרנט יש השפעה חיובית על היבטים פסיכולוגיים ובריאותיים בקרב בני 65+. השימוש באמצעים דיגיטליים מגביר את תחושת העצמאות, מחזק את הדימוי העצמי והרגשת המסוגלות ומעלה מדדים נוספים בבריאות הנפשית, לצד עלייה ביכולת למיצוי זכויות, להתנהלות כלכלית נבונה ולשימור הבריאות הגופנית.

בחלוקה של הגיל השלישי לבני 65–74 ובני 75 ומעלה ניתן לראות שונות גדולה בשימוש באינטרנט, ויש להביא אותה בחשבון כשניגשים לבנות תוכנית התערבות ולפעול בהתאם.

מוטיבציות וחסמים התנהגותיים

החסמים והמוטיבציות בקרב אוכלוסיית הגיל השלישי ייחודיים משום שהם כרוכים במכשולים פסיכולוגיים כמו הרגלים וקיבעון תפיסתי האופייניים לאנשים מבוגרים.

המוטיבציות המרכזיות של אוכלוסיית הגיל השלישי לשימוש באינטרנט
הפגת הבדידות
ישנה מוטיבציה בקרב אוכלוסייה זו ללמוד להשתמש באמצעים דיגיטליים כדי לשמר קשרים חברתיים ומשפחתיים ובכך להפיג מעט את הבדידות המאפיינת את הגיל המבוגר.
הנאה
מסקרים עולה כי 82% מבני הגיל השלישי מדווחים על תחושה של הנאה כאשר הם גולשים באינטרנט.
מומלץ לעודד שימושים נוספים באינטרנט על ידי הגברת התפיסה שהדבר יוביל להנאה ולהפגת הבדידות.
החסמים המרכזיים של אוכלוסיית הגיל השלישי לשימוש באינטרנט
פגיעה בפרטיות
רבים מבני הגיל השלישי מעידים שהם חוששים מדליפת מידע ומפגיעה בפרטיות, וכי אין להם אמון מלא בטכנולוגיה וביכולתה להגן על המידע שאותו הם מזינים.
טכנופוביה
טכנופוביה מוגדרת כחרדה או פחד אי-רציונלי משימוש בטכנולוגיה. אלמנטים של טכנופוביה עשויים להשפיע על אזרחים בגיל השלישי בגישה שלהם לאינטרנט או למכשירים דיגיטליים.
תסכול ודחייה
ניסיון לא מוצלח לבצע פעולות באמצעים דיגיטלים עלול לעורר תסכול ודחייה ולהביא לידי הימנעות מניסיון חוזר.
מודעות
רבים מבני הגיל השלישי אינם מודעים לפונקציות הקיימות ולכך שפעולות רבות ניתנות היום לביצוע רק באופן דיגיטלי.
על מנת לצמצם את הפער הדיגיטלי בקרב האוכלוסייה החרדית יש לפעול להפחתת החסמים הקיימים.

נגישות

נקודות חוזק

רוב הפעילות הדיגיטלית בקרב בני הגיל השלישי נעשית באמצעות מחשבים. כשניגשים לבנות תוכנית התערבות לצמצום הפער הדיגיטלי כדאי להביא זאת בחשבון ולהתאים את הדרכים להנגשת מידע ולהקניית מיומנויות לשיעור השימוש הגבוה מחשבים באוכלוסייה זו.
מקור: גישה חדשנית למדידה של הפער הדיגיטלי בישראל, 2018
כאשר אנשים מעל גיל 65 מתגברים על המחסומים ומאמצים טכנולוגיה מסוימת, הם נוטים להשתמש בה באינטנסיביות גבוהה. עובדה זו מדגישה עד כמה חשוב להביא בחשבון את המוטיבציות והחסמים של אוכלוסיות שונות ולסייע בידן להתגבר על החסמים; השימוש יתרחב מאליו.
אף שמבוגרים מתקשים להשתמש באמצעים דיגיטליים, רבים מהם מוצאים פתרון ביניים על ידי שימוש במתווך – בדרך כלל קרוב משפחה, שמחפש עבורם מידע ומבצע עבורם פעולות דיגיטליות. פתרון זה יכול להיות יעיל בטווח הקצר לפעולות קטנות ונקודתיות. עם זאת, לאורך זמן פתרון זה אינו יעיל משום שהוא יוצר תלות באחרים.

נקודות חולשה

עיצוב המכשירים או אלמנטים הקשורים בהם משפיע על היכולת לעשות בהם שימוש ולרוב אינו מביא בחשבון את מגבלות הגיל השלישי.
על פי רוב בני הגיל השלישי הם בעלי הכנסה מוגבלת ולכן יתקשו לעמוד בעלויות המכשירים הטכנולוגיים והמוצרים הנלווים הדרושים כדי להשתמש בהם באופן מיטבי.
מרבית האזרחים בגיל השלישי נמצאים מחוץ למעגל העבודה ולכן אין להם גישה למחשב ממקום העבודה וגם לא צורך תעסוקתי להישאר מעודכנים על התפתחויות דיגיטליות.

אוריינות דיגיטלית

1

ניהול מידע

אחת הפעולות העיקריות שאזרחים בגיל השלישי עושים באינטרנט הוא חיפוש מידע במגוון תחומים כגון חדשות, צרכנות, בריאות וכדומה. כאשר ניגשים לבנות תוכנית התערבות להעלאת רמת האוריינות הדיגיטלית בקרב אוכלוסייה זו אפשר להתבסס על הניסיון שלה בחיפוש מידע ולשכלל אותו.
2

תקשורת

הפעולה הפופולרית השנייה בהיקפה בקרב אזרחים ותיקים היא תקשורת בין-אישית באמצעים כגון דואר אלקטרוני, הרשת החברתית פייסבוק, אפליקציית ווטסאפ וכדומה. עובדה זו מוכיחה שהם מבינים את השימוש הבסיסי ואת הקונספט של יצירת תקשורת דרך האינטרנט. גם כאן כדאי להשתמש ביכולות הבסיסיות הללו ולשכלל אותן כדי לקדם ידע בתחומים אחרים.
3

עסקאות מקוונות

אזרחים ותיקים עושים מעט מאוד שימוש באינטרנט לפעולות מקוונות כמו קניות, קביעת תורים וניהול חשבונות. לפיכך כדאי לרכז מאמצים בלימוד האוכלוסייה הזאת על פעולות פונקציונליות שהאינטרנט מאפשר ועל הדרך הנכונה ביותר להשתמש בכלים אלו.

שימושים

שימוש רחב
מכלל תחומי החיים, רוב הזמן שאזרחים בגיל השלישי מבלים באינטרנט מוקדש לתקשורת, פנאי ובידור. אף על פי כן, בהשוואה לאוכלוסייה הכללית נוכחותם ברשתות החברתיות נמוכה בהרבה. לעומת זאת, בתחום הבידור והפנאי ניכרת עלייה בשימוש עם הגיל.
שימוש מצומצם
שיעור המבוגרים העושים עסקאות מקוונות ומשתמשים בשירותים ממשלתיים הוא נמוך, ועובדה זו משפיעה על מיצוי התועלת במגוון רחב של תחומי חיים. לדוגמה, בתחום הפיננסים רק 25% משתמשים ברשת לפעילויות בנקאיות ולתשלום חשבונות; בתחום מיצוי הזכויות רק 21% משתמשים בשירותים ממשלתיים מקוונים; בתחום הצרכנות רק 19% עורכים קניות ברשת ומשווים מחירים (לעומת 56% באוכלוסייה הכללית).