המדריך להערכת תוכניות

לקידום אוריינות דיגיטלית

כלי עזר למדידה ושיפור הפער הדיגיטלי באזורכם

ברוכים הבאים!

אם אתם בעלי תפקיד ברשות מקומית או ממשלתית או בכל גוף אחר המספק שירותים לציבור, ואתם מעוניינים להוביל שינוי בתחום האוריינות הדיגיטלית – זה המדריך בשבילכם. החברה בישראל מורכבת מקבוצות אוכלוסייה שונות, הנבדלות זו מזו בין השאר באופן השימוש באמצעים דיגיטליים. שונות זו מכונה "הפער הדיגיטלי". בישראל, פער זה ניכר בעיקר בקרב האוכלוסייה הערבית והחרדית ואוכלוסיית הגיל השלישי, הנמצאות הרחק מאחור מבחינת השימוש באמצעים דיגיטליים. 

מדוע צמצום הפער הדיגיטלי חשוב?

הפער הדיגיטלי מייצר חוסר שוויון בחברה ויש לו השפעה על האפשרויות התעסוקתיות, החברתיות והאזרחיות של הפרט; לפיכך חיוני לפעול לצמצומו. השימוש באמצעים דיגיטליים נושא עימו יתרונות מגוונים לפרט ולחברה:

יתרונות אישיים:
תקשורת בין-אישית
כוח לצרכן
גישה למידע
יעילות
אפשרויות תעסוקה
יתרונות חברתיים :
הגברת השוויון בין קבוצות שונות באוכלוסייה
צמצום העלות של שירותים ציבוריים
הגברת הפוטנציאל העסקי ושיעורי הצמיחה באמצעות עלייה בפריון ובתחרות

מה המטרה?

מדריך זה נועד לסייע בבניית מתודולוגיה ולהקנות כלים פרקטיים לצמצום הפער הדיגיטלי. מטרתו ליצור מתווה עבודה, כלים וטכניקות שניתן להיעזר בהם כדי למדוד ולהעריך את רמת האוריינות הדיגיטלית באזורך.

חלקו הראשון של המדריך מוקדש להכרת תופעת הפער הדיגיטלי. נגדיר מהו הפער ובאילו תחומי חיים הוא רלוונטי.
חלקו השני סוקר את הפערים השונים בכל אחת מהאוכלוסיות.
חלקו השלישי מספק מתודולוגיה וכלי עבודה למדידת הפער, יצירת התוכניות ומדידתן.
עדיין לא ניתן לצפות באתר "המדריך לצמצום הפער הדיגיטלי" במסכים קטנים. אבל במסך מחשב זה נראה מצוין : )